ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್|know well what is Refrigerator in Kannada |

Haier 258 L DOUBLE DOOR REFRIGERATOR

Fridge or refrigerator in Kannada (ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್)

ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್(Refrigerator/Fridge) ಎಂಬುದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಾಳಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೆಡದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸುವ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಉಪಕರಣವಾಗಿದೆ. ಉಪಕರಣದ ಒಳಭಾಗದ ಶಾಖವನ್ನು  ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉಪಕರಣದ ಒಳಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಂಪಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.

Working of a refrigerator in Kannada(ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ)

main parts of a refrigerator to illustrate working of a refrigerator in Kannada

Parts of a refrigerator in Kannada (ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ನ ಭಾಗಗಳು)

ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸರ್, ಕಂಡೆನ್ಸರ್, ಎವಾಪರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಶೆನ್  ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಘಟಕ ಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣದ ಒಳಭಾಗದಿಂದ ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು  ಆ  ಶಾಖವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ರೆಫ್ರೆಜರೆಂಟ ಅನಿಲವನ್ನು ಈ ಉಪಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ರೆಫ್ರಿಜರಾಂಟ್ ಅನಿಲವನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಆನಿಲ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಅನಿಲ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ತನ್ನ ಶಾಖವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಅನಿಲ ದ್ರವವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಂತರ ದ್ರವ ರೆಫ್ರಿಜರಾಂಟ್ ಯುವಪೊರೇಟರ್ ಮೂಲಕ್ಕ ಹಾದು ಹೋಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ತಂಪಾಗುತ್ತದೆ

ಈ ತಂಪಾದ ದ್ರವ ರೆಫ್ರಿಜರಾಂಟ್,  ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನ ಒಳಭಾಗದ  ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು  ಮತ್ತೆ ಅನಿಲವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ರೆಫ್ರಿಜರೆಂಟ ಅನಿಲ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಪುನಹ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. .

ಆಧುನಿಕ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಸರಿಹೊಂದಿಸಬಹುದಾದ ಕಪಾಟುಗಳು, ಐಸ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.

If you want to know how does a refrigerator works in detail click/tap here